Sommarserien

 Välkommen till Sommarseriens hemsida.

Sommarserien arrangeras under sommar månaderna av söderklubbar som ett
gemensamt träningstillfälle på tisdagskvällar med starttid mellan 16:00 till 19:00.
Banlängder: A  7-9 km –  B 4,5-5,5 km –  C 3-4 km –  D 2,5-3 km –  E 2,0 km lätt.
Kostnaden för att starta anges av arrangören och är vanligtvis 50:- vilket inkluderar
omklädning och dusch inomhus samt inritad karta. Vid omklädning utomhus minskas
avgiften med 10:-.
Sammanhållande för seriens program är Lasse Lindgren, 08-711 90 62. E-post