Sommarserien

 Välkommen till Sommarseriens hemsida.  Säsongen 2020 INSTÄLLD

Sommarserien arrangeras under sommar månaderna av söderklubbar som ett
gemensamt träningstillfälle på tisdagskvällar med starttid mellan 16:00 till 19:00.
Banlängder: A  7-9 km –  B 4,5-5,5 km –  C 3-4 km –  D 2,5-3 km –  E 2,0 km lätt.
Önskvärda kartskalor: Bana A och B – 1:10000, C, D och E – 1:7500
Kostnaden för att starta anges av arrangören och är vanligtvis 50:- vilket inkluderar
startavgift och inritad karta.
Sammanhållande för seriens program är Leif Hermundstad 070 737 00 50. E-post