Luffarligan

  •  LUFFARLIGAN är ett nätverk av gummor och gubbar  som gillar att orientera, varje onsdag under året,       förutom ett par veckor runt jul och nyår och under orienteringens vårstopp, arrangerar vi OL-träningar. 

  • ·Alla som har tid på onsdags-förmiddagarna och känner behov av en lite motion i form av orientering samt en social samvaro med likasinnade är varmt välkomna. 

  • Det finns fyra banor, ca 2,5-3,5-4,5-5,5 km. 

  • Banorna har en svart/blå svårighetsgrad. På den kortaste banan försöker vi undvika de mest fysiskt krävande partierna.

  • Starttid mellan 10:00 – 12:00 

  • ·Avgiften som fn. är 50:- inkluderar med karta,  banpåtryck, omklädning o dusch inomhus.  Under sommartid kan omklädning och dusch saknas, då är avgiften 40:-. 

  • Den som vill arrangera en ”Luffarliga” vänder sig till vår ordförande och samordnare Martin Eriksson Mobil 072 747 80 88 eller E-post.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PM för Luffarligans arrangörer       Historik
 
 Föreningens stadgar
            ••• ANSLAGSTAVLAN •••

2016-09-26

O B S !

Försvarsmaktens förbetalda kuponger har upphört att gälla som betalningsmedel för att delta i Luffarligan.

Det finns kvittoblock i banläggarväskan om någon vill styrka sitt utlägg hos sin arbetsgivare.

 

2016-08-25

Ny utrustning till våra väskor: 12 V till 230 V växelriktare

Vi har utökat innehållet i våra OL-väsker med en 12 V till 230 V växelriktare, som kan anslutas direkt till ett bilbatteri eller via 12V-uttaget på en bil. Det här gör att arrangörerna får möjlighet att vara på platser där strömtillgång till våra datorer och skrivare saknas.

 

Invertrarna har skänkts till Luffarligan. 

  2016-08-25

60 nya orienteringsskärmar inköpta.

 

Vi har införskaffat nya orienteringsskärmar. 30 st till varje väska.

De skärmar vi hade var inte i bästa skick.

Kostnaden för dessa blev 3180:-.