Vinterserien

Välkommen till Vinterseriens hemsida.

Vinterserien arrangeras under januari till mars månad av söderklubbar som ett
gemensamt träningstillfälle på söndagar med starttid mellan 10:00 till 12:00.
Banlängder: A  7-9 km –  B  4,5-5,5 km –  C 3-4 km –  D 2,5-3 km –  E 2,0 km lätt.

Rekommenderade kartskalor: Banorna A , B, 1-10.000   –  Banorna C, D, E, 1:7500

Kostnaden för att starta anges av arrangören och är vanligtvis 50:- vilket inkluderar
omklädning och dusch inomhus samt inritad karta.  
Sammanhållande för seriens program är Leif Hermundstad, 070 737 00 50. E-post