Vinterserien

Välkommen till Vinterseriens hemsida.

Vinterserien arrangeras under januari, februari och mars av söderklubbar
som ett gemensamt träningstillfälle på söndagsförmiddagar med starttid

mellan 10:00 till 12:00.

Banlängder: A 7-9 km – B 4,5-5,5 km – C 3-4 km – D 2,5-3 km – E 2,0 km lätt.

Önskvärda kartskalor: Bana A och B är 1:10000 eller 1:7500. För banorna C, D och E, 1:7500.

Kostnaden för att starta anges av arrangören och är vanligtvis 50:- vilket inkluderar
startavgift omklädnad och dusch samt inritad karta.

Vinterserien tillämpar rullande schema dvs, arrangerar klubben söndag vecka 1 ett år
tar man söndagen vecka 2 året efter osv. När klubben haft vinterseriens sista tävling

ett år börjar man nästa år med dito första.

Sammanhållande för seriens program är administratören för denna hemsida,
Leif Hermundstad, mob. 070 737 00 50. E-post