Vinterserien

Välkommen till Vinterseriens hemsida.

Vinterserien arrangeras under januari till mars månad av söderklubbar som ett
gemensamt träningstillfälle på söndagar med starttid mellan 10:00 till 12:00.
Banlängder: A  7-9 km –  B  4,5-5,5 km –  C 3-4 km –  D 2,5-3 km –  E 2,0 km lätt.
Kostnaden för att starta anges av arrangören och är vanligtvis 50:- vilket inkluderar
omklädning och dusch inomhus samt inritad karta.  
Sammanhållande för seriens program är Lasse Lindgren, 08-711 90 62. E-post